2016

Natjecanja i revijalni susreti
• Kvalifikacije za ESDU Dancestar Croatia 2016, Zagreb
• 20. plesna smotra Istre,Istra pleše, Pazin
• ESDU Dancestar World tour 2016- svjetsko prvenstvo plesa, Poreč
• Plesomanija-županijsko natjecanje za djecu do 10 godina, Buzet
• Dance Challenge 2016, Rijeka
• 27. Susret hrvatskih plesnih ansambala, Velika Gorica

Suradnje s drugim kulturnim ustanovama, društvima i udrugama
• Grad Poreč - Božićna bajka
• POU Poreč - obilježavanje međunarodnog dana plesa, zatvaranje 9. Festivala komedije Zlatni zub
• Mrki teatar - predstava Tvoje lice zvuči opasno
• Gradska knjižnica - promocija slikovnice Lavov san, Booktiga - predstavljanje slikovnice, Baderna

Radionice
• Vlasta Smoljanović - tehnike klasičnog baleta
• Martina Kolega – musical theater
• Nicole Speletić – limone tehnika
• Andreja Široki – suvremeni ples

Samostalne aktivnosti
• obilježavanje dječjeg tjedna :
- radionice kondicije i kinetike-Mateja Pančelat
- radionice suvremenog plesa za najmlađe-Andrea Široki
• Otvoreni sat

Produkcije
• samostalna produkcija plesne predstave „Kuckucač“
• završna produkcija „Prezentacija rada MOT-a 08“2015

Natjecanja i revijalni susreti
• Kvalifikacije za ESDU Dancestar Croatia 2015, Zagreb
• 19. plesna smotra Istre, Pazin
• ESDU Dancestar World tour 2015- svjetsko prvenstvo plesa, Poreč
• Plesomanija-županijsko natjecanje za djecu do 10 godina, Buzet
• Prag Dance Open 2015, Prag

Suradnje s drugim kulturnim ustanovama, društvima i udrugama
• Grad Poreč - Božićna bajka
• POU Poreč, obilježavanje međunarodnog dana plesa
• OŠ Poreč - dodjela Zlatnog pera
• Zagrebački plesni centar- gostovanje plesača

Radionice
• Vlasta Smoljanović- tehnike klasičnog baleta
• Martina Kolega – MTV dance
• Aleksandra Mišić -jazz dance
- suvremeni ples i neverbalno kazalište – prikazano u plesnoj predstavi

Samostalne aktivnosti
• obilježavanje dječjeg tjedna :
- radionice kondicije i kinetike-Mateja Pančelat
- radionice suvremenog plesa za najmlađe-Andrea Široki
• glazbeno-vokalne radionice –Marijana Gulić
• izdavanje dječje slikovnice „Lavov san“

Produkcije
• samostalna produkcija plesne predstave „Vilenjak Vili“
• plesna predstava Aleksandre Mišić „Pokaži mi što osjećaš“ –produkt radionice suvremenog plesa i neverbalnog kazališta u suradnji sa TZ
• završna produkcija „Prezentacija rada MOT-a 08“2014

Natjecanja i revijalni susreti
• Kvalifikacije za ESDU Dancestar Croatia, Osijek
• 18. plesna smotra Istre, Pazin
• ESDU Dancestar World tour- svjetsko prvenstvo u plesu, Poreč
• Plesomanija-županijsko natjecanje za djecu do 10 godina, Buzet

Suradnje s drugim kulturnim ustanovama, društvima i udrugama
• Grad Poreč - Dječji tjedan
• Grad Poreč, OŠ Joakim Rakovac, Sv. Lovreč - obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti
• Grad Poreč - Božićna bajka
• Grad Poreč - otvorenje centra za mlade u Kulturnom centru
• Grad Poreč - Ljetni kamp
• POU Poreč, Osnovna glazbena škola Slavko Zlatić - obilježavanje međunarodnog dana plesa
• Gradska knjižnica Poreč-svečana dodjela nagrade Laurus nobilis
• Crveni križ Poreč - humanitarni program za poplavljena područja
• OŠ Poreč - dodjela Zlatnog pera

Radionice
• Vlasta Smoljanović- tehnike klasičnog baleta
• Martina Kolega - musical theatar
• Ivana Kalc - suvremene plesne tehnike
• Aleksandra Mišić - jazz dance

Produkcije
• „Prezentacija rada MOT-a 08“ u suradnji sa sa Pučkim otvorenim Učilištem Poreč
• samostalna produkcija „Lavov san“, u suradnji s Pučkim otvorenim Učilištem Poreč2013

Natjecanja i revijalni susreti
• Kvalifikacije za ESDU Croatia Open, Požega
• 17. plesna smotra Istre, Pazin
• ESDU- svjetsko prvenstvo u plesu, Poreč
• Plesomanija-županijsko natjecanje za djecu do 10 godina, Buzet
• Festival plesnih skupina Istre, Vodnjan

Suradnje s drugim kulturnim ustanovama, društvima i udrugama
• Grad Poreč-Dječji tjedan
• Grad Poreč, OŠ Poreč - Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti
• Grad Poreč – proslava ulaska RH u Evropsku Uniju
• Grad Poreč - Božićna bajka
• Modna udruga Tijara - Festival vjenčanja Tijara 2013
• Pučko otvoreno učilište Poreč, Mrki teatar, predstava“ Kraljevna na zrnu graška“
• OŠ Poreč, SŠ Mate Balota,TUŠ Anton Štifanić - razne prigode

Radionice
• Senka Baruška - suvremene plesne tehnike
• Martina Kolega - musical theatar
• Melita Spahić Bezjak - suvremene plesne tehnike

Produkcije
„Prezentacija rada MOT-a 08“ u suradnji sa sa Pučkim otvorenim Učilištem Poreč
• samostalna produkcija „Štrumfastični Božićni festival“, u suradnji s Pučkim otvorenim Učilištem Poreč2012

Natjecanja i revijalni susret
• Kvalifikacije za ESDU Croatia Open - Split
• 27. Troffeo internacionale danca, Friuli Venezia Giulia
• 16. plesna smotra Istre, Pazin
• ESDU - svjetsko prvenstvo u plesu, Poreč
• Plesomanija, županijsko natjecanje za djecu do 10 godina, Buzet

Suradnje s drugim kulturnim ustanovama, društvima i udrugama
• Grad Poreč - Dječji tjedan - Malo kino plesnih filmova
• Gradska knjižnica - Pozica
• SZG Poreč - Dan porečkog sporta
• Hrvatski mačevalački savez - Mediteransko prvenstvo u mačevanju
• - Europsko kadetsko i juniorsko prvenstvo u mačevanju
• Modna udrugaTijara - Festival vjenčanja Tijara 2012
• POUP, Mrki teatar - predstava „Kraljevna na zrnu graška“
• DND Poreč i MOT 08 - Fleš mob - obilježavanje Svjetskog dana plesa
• Centar za građanske inicijative - Izložba
• TZ Kaštelir – otvaranje međunarodnog ženskog rukometnog prvenstva
• OŠ Poreč, SŠ Mate Balota,TUŠ Anton Štifanić - razne prigode

Radionice
• Martina Kolega - musical teatar
• Vlasta Smoljanović - tehnike klasičnog baleta
• David Belas i Elda Kosanović Radovik – neverbalno kazalište i suvremeni ples

Produkcije
• plesna predstava skupine Honey „Mon histoire a raconter“ režija i produkcija - David Belas, Elda Kosanović Radovik
• „Prezentacija rada MOT-a 08“ u suradnji sa s Pučkim otvorenim Učilištem Poreč
• samostalna produkcija „Ljubav u vrijeme Božića“, u suradnji s Pučkim otvorenim Učilištem Poreč2011

Natjecanja i revijalni susreti
• Kvalifikacijsko prvenstvo Esdu Croatia Open, Rijeka
• 15.Plesni susret Istre - Pazin
• Esdu - svjetsko prvenstvo plesa, Poreč
• Ri show „Pokaži što znaš“ - Supertalent Primorsko-goranske županije, Rijeka

Suradnje s drugim kulturnim ustanovama, društvima i udrugama
• Grad Poreč - Dječji tjedan - Otvoreni dani Mot-a - radionice baleta i suvremenog plesa
• Grad Poreč - Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti
• Grad Poreč - Božićna bajka
• SZ Poreč - Nagrada za sportaša godine
• POUP, Osnovna glazbena škola „Slavko Zlatić“ , Škola suvremenog plesa „Ana Maletić“, DND Poreč, USB - Predstavljanje porečkih plesača školi suvremenog plesa
• POUP, Mrki teatar - predstava „Goli ispod kože“
• Gradska knjižnica - Booktiga
• POUP - First South-East Europe Wold Heritageyouth Forum
• OŠ Poreč, SŠ Mate Balota,TUŠ Anton Štifanić - razne prigode

Radionice
• Branko Banković - suvremene plesne tehnike
• Iva Čevizović - suvremene plesne tehnike
• Martina Kolega - jazz dance
• Taša Šantić - hip hop
• Vlasta Smoljanović - cjelogodišnja radionica baleta

Produkcije
„Prezentacija rada MOT-a 08“ u suradnji s Pučkim otvorenim Učilištem Poreč
• samostalna produkcija predstave „Rasplesana bajka“ u suradnji s Pučkim otvorenim Učilištem Poreč2010

Natjecanja i revije
• 7.Treps - Festival amaterskih skupina Hrvatske, Zagreb
• Kvalifikacijsko prvenstvo Esdu Croatia Open, Rijeka
• 14.Plesni susret Istre, Pazin
• Esdu- svjetsko prvenstvo plesa, Poreč
• Show dance night,, Bale-Zajednica Talijana

Suradnje s drugim kulturnim ustanovama, društvima i udrugama
• Grad Poreč - Božićna bajka
• Grad Poreč - Dječji tjedan - posjet gradonačelnika
• Grad Poreč, OŠ Poreč - Mjesec borbe protiv ovisnosti
• SZGP - program svečane dodjele Priznanje za sportaša godine
• Usluga Poreč - Sajam cvijeća
• TZ Grada Poreča - 24 sata
• TZ Grada Poreča - Porečki delfin
• POUP, Mrki teatar - predstava „Goli ispod kože“
• POUP, Osnovna glazbena škola „Slavko Zlatić“, Mot 08 - Humanitarni koncert „Za malu vilu Maju“
• Forever Life - prigodni program
• OŠ Poreč, SŠ Mate Balota,Turističko ugostiteljska škola Anton Štifanić - razne prigode

Radionice
• Martina Kolega-jazz dance i hip hop

Produkcije
• predstava „Prezentacija“ - režija i produkcija David Belas - u suradnji s Pučkim otvorenim Učilištem Poreč2009

Natjecanja i revijalni susreti
• 19.Susret plesnih skupina pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH, Karlovac
• Kvalifikacijsko prvenstvo Esdu Croatia Open, Pula
• Esdu,svjetsko prvenstvo plesa, Poreč
• 13.Plesni susret Istre- Pazin
• Sudjelovanje na audiciji za Supertalentshow Nova Tv

Suradnje s drugim kulturnim ustanovama, društvima i udrugama
• Grad Poreč - Božićna bajka
• Usluga Poreč - Sajam cvijeća
• TZ Grada Poreča - 24 sata
• TZ Grada Poreča - Porečki delfin
• Grad POREČ, SZ Poreč, HRS- Svjetsko rukometno prvenstvo

Radionice
• Elda Kosanović- Radovik - balet i afro ples
• Andrea Gotovina - suvremene plesne tehnike

Produkcije
• Predstava „Kaleidoskop“- produkt Ljetne škole plesa, pokreta i glume-režija i produkcija David Belas - u suradnji sa TZ PorečCopyright © Mot08 Poreč 2015 - 2022